istanbul escort bayan

Matematik

7. Sınıf Matematik Müfredatı

1. Ünite
 1-1 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
 1-1-1 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
 1-1-2 Tam Sayılarla İşlemler ve Yapmayı Gerektiren Problemler
 1-1-3 Tam Sayıların Kuvveti
 1-2 Rasyonel Sayılar
 1-2-1 Rasyonel Sayılar Ve Sayı Doğrusunda Gösterimi
 1-2-2 Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
 1-2-3 Devirli Olmayan Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Olarak İfade Etme
 1-2-4 Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
 1-3 Rasyonel Sayılarla İşlemler
 1-3-1 Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 1-3-2 Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
 1-3-3 Rasyonel Sayıların Karelerini ve Küplerini Hesaplama
 1-3-4 Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler
 1-3-5 Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler
 2. Ünite
 2-1 Eşitlik ve Denklem
 2-1-1 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Kurma
 2-1-2 Denklemlerde Eşitliğin Korunumu İlkesi
 2-1-3 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
 2-1-4 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma ve Çözme
 2-2 Doğrusal Denklemler
 2-2-1 Koordinat Sistemi ve Sıralı İkililer
 2-2-2 İki Değişken Arasındaki Doğrusal İlişki
 2-2-3 Doğrusal Denklemlerin Grafiği
 3. Ünite
 3-1 Proje
 3-2 Oran ve Orantı
 3-2-1 Oran Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer
 3-2-2 Orantı
 3-2-3 Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki
 3-2-4 Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti
 3-2-5 Ters Orantı
 3-2-6 Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemler
 3-3 Yüzdeler
 3-3-1 Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini ve Yüzdesi Verilen Çokluğu Bulma
 3-3-2 Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
 3-3-3 Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde İle Arttırma veya Azaltmaya Yönelik Hesaplamalar
 3-3-4 Yüzde İle İlgili Problemler
 4. Ünite
 4-1 Doğrular ve Açılar
 4-1-1 Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme
 4-1-2 Bir Açının Açıortayı
 4-1-3 İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar
 4-2 Çember ve Daire
 4-2-1 Çemberde Merkez Açı
 4-2-2 Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
 4-2-3 Dairenin ve Daire Diliminin Alanı
 4-3 Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
 4-3-1 Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği
 4-3-2 Verilere İlişkin Çizgi Grafiği
 4-3-3 Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
 4-3-4 Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri
 5. Ünite
 5-1 Çokgenler
 5-1-1 Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları
 5-1-2 Düzgün Çokgenler
 5-1-3 Dörtgenler
 5-1-4 Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı
 5-1-5 Alan ile İlgili Problemler
 5-2 Dönüşüm Geometrisi
 5-2-1 Eş Şekiller
 5-2-2 Öteleme
 5-2-3 Ötelenen Şekil ve Görüntüsünü Karşılaştırma
 5-2-4 Yansıma
 5-2-5 Yansıtılan Şekil ile Görüntüsünü Karşılaştırma
 5-2-6 Ardışık Ötelemeler ve Yansımaların Görünümleri
 5-2-7 Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma
[Toplam:4    Ortalama:4.3/5]

Android Uygulama

Testler

Bizi Takip Edin!