Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1. Güneş Sistemi ve Ötesi (Dünya ve Evren)
– Uzay Araştırmaları (Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları)
– Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri (Yıldız, takımyıldızı, galaksi, karadelik)

2. Hücre, DNA ve Bölünmeler (Canlılar ve Yaşam)
– Hücre (Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-dokuorgan-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom, nükleotid)
– Mitoz (Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi)
– Mayoz (Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran özellikler)

3. Kuvvet ve Enerji (Fiziksel Olaylar)
– Kütle ve Ağırlık İlişkisi (Kütle, ağırlık, yer çekimi, kütle çekimi)
– Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi (Fiziksel iş, kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi.)
– Enerji Dönüşümleri (Enerjinin korunumu, sürtünme ile kinetik enerji kaybı, hava ve su direnci.)
– Enerji Mühendisliği

4. Saf Madde ve Karışımlar (Madde ve Doğası)
– Maddenin Tanecikli Yapısı (Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül)
– Saf Maddeler (Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formülleri)
– Karışımlar (Homojen karışım, çözelti (çözünen, çözücü),heterojen karışım, çözünme, çözünme hızına etki eden faktörler, heterojen karışımlar)
– Karışımların Ayrıştırılması (Buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma)
– Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm (Evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, geri dönüşüm, yeniden kullanma.)

5. Işığın Madde ile Etkileşimi (Fiziksel Olaylar)
– Işığın Soğrulması (Işığın soğrulması, cisimlerin beyaz siyah ve renkli görünmesi , güneş enerjisi.)
– Aynalar (Düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna.)
– Işığın Kırılması ve Mercekler (Işığın kırılması, mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası.)

6. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Canlılar ve Yaşam)
– İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme (İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişki)
– Ergenlik ve Sağlık (Çocukluktan ergenliğe geçiş, ergenlik sağlığı)
– Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme)

7. Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
– Ampullerin Bağlanma Şekilleri (Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim.)

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları
– Uygulamalı Bilim

[Toplam:10    Ortalama:4.2/5]

Android Uygulama

Testler

Bizi Takip Edin!

Açıklama

İlkokul, Ortaokul ve Lise Testleri Çözebileceğiniz Türkiye’nin en güncel test çözme sitemiz; öğrencilerin sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri ve daha başarılı olabilmeleri amacıyla kurulmuştur.

Sitemizde düzenli olarak yayınlanan tüm sınıflara, derslere ve konulara ait en kaliteli ve güncel sınavları bulup kendinizi deneyerek bilgi durumunuzu ölçebilirsiniz. Testlerimiz cevapları ile birlikte sizlere takdim edilmektedir.

Uzman kadromuz tarafından sizler için özenle seçilen sorulardan oluşan testlerimizi çözerek başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Sitemizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.