istanbul escort bayan

Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1. Güneş Sistemi ve Ötesi (Dünya ve Evren)
– Uzay Araştırmaları (Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları)
– Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri (Yıldız, takımyıldızı, galaksi, karadelik)

2. Hücre, DNA ve Bölünmeler (Canlılar ve Yaşam)
– Hücre (Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-dokuorgan-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom, nükleotid)
– Mitoz (Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi)
– Mayoz (Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran özellikler)

3. Kuvvet ve Enerji (Fiziksel Olaylar)
– Kütle ve Ağırlık İlişkisi (Kütle, ağırlık, yer çekimi, kütle çekimi)
– Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi (Fiziksel iş, kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi.)
– Enerji Dönüşümleri (Enerjinin korunumu, sürtünme ile kinetik enerji kaybı, hava ve su direnci.)
– Enerji Mühendisliği

4. Saf Madde ve Karışımlar (Madde ve Doğası)
– Maddenin Tanecikli Yapısı (Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül)
– Saf Maddeler (Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formülleri)
– Karışımlar (Homojen karışım, çözelti (çözünen, çözücü),heterojen karışım, çözünme, çözünme hızına etki eden faktörler, heterojen karışımlar)
– Karışımların Ayrıştırılması (Buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma)
– Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm (Evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, geri dönüşüm, yeniden kullanma.)

5. Işığın Madde ile Etkileşimi (Fiziksel Olaylar)
– Işığın Soğrulması (Işığın soğrulması, cisimlerin beyaz siyah ve renkli görünmesi , güneş enerjisi.)
– Aynalar (Düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna.)
– Işığın Kırılması ve Mercekler (Işığın kırılması, mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası.)

6. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Canlılar ve Yaşam)
– İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme (İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişki)
– Ergenlik ve Sağlık (Çocukluktan ergenliğe geçiş, ergenlik sağlığı)
– Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme)

7. Elektrik Devreleri (Fiziksel Olaylar)
– Ampullerin Bağlanma Şekilleri (Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim.)

8. Fen ve Mühendislik Uygulamaları
– Uygulamalı Bilim

[Toplam:7    Ortalama:4.3/5]

Android Uygulama

Testler

Bizi Takip Edin!