Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Müfredatı

 ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
 1.ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI
 1. Bölüm : Varlıklar Âlemi
 2. Bölüm : Meleklere İman
 Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
 Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
 3. Bölüm : Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
 4. Bölüm : Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
 5. Bölüm : Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
 6. Bölüm : Ahirete İman
 7. Bölüm : Kıyamet ve Yeniden Dirilme
 8. Bölüm : Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
 9. Bölüm : Nâs Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: İBADET
 2.ÜNİTE: ORUÇ İBADETİ
 1. Bölüm : Ramazan Ayı ve Önemi
 2. Bölüm : Ramazan Orucu
 3. Bölüm : Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
 4. Bölüm : Muharrem Orucu
 5. Bölüm : Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 6. Bölüm : Orucu Bozan Durumlar
 7. Bölüm : Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
 8. Bölüm : Ramazan Bayramı Sevinci
 9. Bölüm : Mâ’ûn Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED
 3.ÜNİTE: BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED
 1. Bölüm : Hz Muhammed’in İnsani Yönü
 2. Bölüm : Hz Muhammed’in Peygamberlik Yönü
 Hz Muhammed Son Peygamberdir
 Hz Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
 Hz Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
 Hz Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
 Hz Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
 ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
 4.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
 1. Bölüm : Din ve Din Anlayışı
 2. Bölüm : Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
 3. Bölüm : İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
 İnançla İlgili Yorumlar
 Fıkhi Yorumlar
 Tasavvufi Yorumlar
 Yesevilik
 Kadirilik
 Nakşibendilik
 Mevlevilik
 Alevilik-Bektaşilik
 Cem ve Cemevi
 Razılık ve Kul Hakkının Sorulması
 On iki Hizmet
 Semah
 Musahiplik (Yol Kardeşliği)
 Dua ve Gülbenkler
 Hızır Orucu
 4. Bölüm : Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
 5. Bölüm : Dinde Zorlama Yoktur
 ÖĞRENME ALANI: AHLAK
 5.ÜNİTE: DİN VE GÜZEL AHLAK
 1. Bölüm : Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
 2. Bölüm : İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 Doğruluk ve Dürüstlük
 Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
 Emaneti Korumak
 Adaletli Olmak
 Hoşgörü ve Bağışlama
 Alçak Gönüllülük (Tevazu)
Görgülü Olmak
 Savurganlıktan Kaçınmak
 ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
 6.ÜNİTE: KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
 1. Bölüm : Kültür ve Kültürün Ögeleri
 2. Bölüm : Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
 Dilimizdeki Dinî Motifler
 Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
 Musikimizdeki Dinî Motifler
 Mimarimizdeki Dinî Motifler
 3. Bölüm : Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
[Toplam:2    Ortalama:3.5/5]

Android Uygulama

Testler

Bizi Takip Edin!

Açıklama

İlkokul, Ortaokul ve Lise Testleri Çözebileceğiniz Türkiye’nin en güncel test çözme sitemiz; öğrencilerin sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri ve daha başarılı olabilmeleri amacıyla kurulmuştur.

Sitemizde düzenli olarak yayınlanan tüm sınıflara, derslere ve konulara ait en kaliteli ve güncel sınavları bulup kendinizi deneyerek bilgi durumunuzu ölçebilirsiniz. Testlerimiz cevapları ile birlikte sizlere takdim edilmektedir.

Uzman kadromuz tarafından sizler için özenle seçilen sorulardan oluşan testlerimizi çözerek başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Sitemizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.