istanbul escort bayan

Matematik

6. Sınıf Matematik Müfredatı

 1. Ünite Doğal Sayılar ve İşlemler
 1-1 Üslü Nicelikler
 1-2 Doğal Sayılarla Dört İşlem
 1-3 Ortak Çarpan ve Dağılma Özelliği
 1-4 Doğal Sayılarla Dört İşlem Problemleri
 1-2 Çarpanlar ve Katlar
 1-2-1 Doğal sayıların çarpanları ve katları
 1-2-2 Kalansız bölünebilme kuralları
 1-2-3 Asal sayılar
 1-2-4 Doğal sayıların asal çarpanları
 1-2-5 İki doğal sayının ortak katları
 1-2-6 İki doğal sayının ortak bölenleri
 2. Ünite Kesirlerle İşlemler, Ondalık Gösterim ve Oran
 2-1 Kesirle İşlemler
 2-1-1 Kesirlerde Sıralama
 2-1-2 Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi
 2-1-3 Kesirlerde Çarpma İşlemi
 2-1-4 Kesirlerde Bölme İşlemi
 2-1-5 Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
 2-1-6 Kesirlerde Problem Çözme
 2-2 Ondalık Gösterim
 2-2-1 Kesirlerle Bölme ve Ondalık Gösterim
 2-2-2 Ondalık Gösterimi Verilen Sayıları Çözümleme
 2-2-3 Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarda Yuvarlama
 2-2-4 Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi
 2-2-5 Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarla Bölme İşlemi
 2-2-6 Ondalık Gösterimi Verilen Sayıları 10,100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme
 2-2-7 İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
 2-2-8 Ondalık Gösterimlerle Problem Çözme
 2-3 Oran
 2-3-1 Çoklukları Oran ile Karşılaştırma ve Farklı Biçimlerde Gösterme
 2-3-2 Aynı veya Farklı Birime Sahip Çoklukları Oran ile Karşılaştırma
 3. Ünite Veri İşleme
 3-1 Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme
 3-1-1 İki Veri Grubuna Ait Araştırma Sorusu Oluşturma
 3-1-2 İki Gruba Ait Veri Toplama ve Düzenleme
 3-1-3 İkili Sıklık Tablosu ve İkili Sütun Grafiği
 3-2 Veri Analizi
 3-2-1 Bir Veri Grubuna Ait Aritmetik Ortalama
 3-2-2 Bir Veri Grubunun Açıklığı
 3-2-3 İki Gruba Ait Verileri Karşılaştırmada Aritmetik Ortalama ve Açıklığı Kullanma
 4. Ünite Tam Sayılar ve Cebirsel İfadeler
 4-1 Tam Sayılar
 4-1-1 Tam Sayılar ve Sayı Doğrusunda Gösterimi
 4-1-2 Bir Tam Sayının Mutlak Değeri
 4-1-3 Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama
 4-1-4 Tam Sayılarda Toplama İşlemi Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi
 4-1-5 Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemleri Arasındaki İlişki
 4-1-6 Tam Sayılarda Toplama İşleminin Özellikleri
 4-2 Cebirsel İfadeler
 4-2-1 Örüntüden Sayılara
 4-2-2 Cebirsel İfadeler
 4-2-3 Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma
 4-2-4 Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadenin Çarpımı
 5. Ünite Geometri ve Ölçme
 5-1 Alan Ölçme
 5-1-1 Paralelkenarın Yüksekliğini Çizme
 5-1-2 Paralelkenarın Alanı
 5-1-3 Üçgenin Yüksekliğini Çizme
 5-1-4 Üçgenin Alanı
 5-1-5 Alan Ölçme Birimleri
 5-1-6 Arazi Ölçme Birimleri
 5-1-7 Alan Ölçme Problemleri
 5-2 Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
 5-2-1 Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi
 5-2-2 Aynı Hacme Sahip Prizmalar
 5-2-3 Hacim Ölçme Problemleri
 5-2-4 Hacim Ölçme Birimleri
 5-2-5 Hacim Ölçülerinde Dönüşümler
 5-3 Sıvıları Ölçme
 5-3-1 Sıvı Ölçme Birimleri
 5-3-2 Sıvı Ölçülerinde Dönüşümler
 5-3-3 Hacim Ölçme Birimleri ile Sıvı Ölçme Birimlerinin İlişkisi
 5-3-4 Sıvı Ölçme Problemleri
 5-4 Çember
 5-4-1 Çember Çizme
 5-4-2 Çember ve Daire
[Toplam:8    Ortalama:4.6/5]

Android Uygulama

Testler

Bizi Takip Edin!