istanbul escort bayan

Din Kültürü

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Müfredatı

 ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
 1.ÜNİTE: PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
 1. Bölüm : Peygamber ve Peygamberlere İman
 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
 Peygamberlerin Nitelikleri
 Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
 2. Bölüm : İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman
 Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
 İlahî Kitaplar
 3. Bölüm : Asr Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: İBADET
 2.ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ
 1. Bölüm : Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
 2. Bölüm : Namazın Şartları
 Namaza Hazırlık Şartları
 Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
 Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
 Namazın Kılınış Şartları
 3. Bölüm : Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
 4. Bölüm : Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
 5. Bölüm : Cemaatle Namaz
 6. Bölüm : Cuma Namazı
 7. Bölüm : Bayram Namazı
 8. Bölüm : Cenaze Namazı
 9. Bölüm : Teravih Namazı
 10. Bölüm : Namazı Bozan Durumlar
 11. Bölüm : Namazın İnsana Kazandırdıkları
 12. Bölüm : Kunut Duaları ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)
 3.ÜNİTE: SON PEYGAMBER HZ MUHAMMED
 1. Bölüm : Hz Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
 İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
 Yakın Çevreye Çağrı
 Çağrının Yaygınlaşması
 Hicret Olayı
 2. Bölüm : Hz Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
 Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
 Toplumsal Barışın Kurulması
 3. Bölüm : Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
 4. Bölüm : Veda Hutbesi
 5. Bölüm : Hz Muhammed’in Vefatı
 6. Bölüm : Nasr Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
 4.ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI
 1. Bölüm : Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
 İnanç
 İbadet
 Ahlak
 Kıssalar
 Sabır Örneği: Hz Eyüp
 2. Bölüm : Kureyş Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: AHLAK
 5.ÜNİTE: İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
 1. Bölüm : Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
 2. Bölüm : Gıybet ve İftira
 3. Bölüm : Hırsızlık
 4. Bölüm : Haset Etmek
 5. Bölüm : Alay Etmek
 6. Bölüm : Büyüklenmek (Kibir)
 7. Bölüm : Kötü Zanda Bulunmak
 8. Bölüm : Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
 9. Bölüm : Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
 10. Bölüm : Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
 11. Bölüm : Felâk Suresi ve Anlamı
 ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
 6.ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER
 1. Bölüm : Türklerin Müslüman Oluşu
 2. Bölüm : Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
 Ebu Hanife
 Maturidi
 Ali er- Rıza
 Ahmet Yesevi
 Ahi Evran
 Hacı Bektaş Veli
 Mevlânâ Celâleddin-i Rumi
 Yunus Emre
 3. Bölüm : Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
 4. Bölüm : Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
 5. Bölüm : Türklerin Bilime Katkıları
[Toplam:7    Ortalama:2.6/5]

Android Uygulama

Testler

Bizi Takip Edin!