Hayat Bilgisi

3. Sınıf Hayat Bilgisi Müfredatı

1. Okulumuzda Hayat
3.1.1. Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.
3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
3.1.3. Arkadaş seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini kavrar.
3.1.4. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
3.1.5. Okulunun tarihini araştırır.
Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.
3.1.7. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
3.1.8. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.

2. Evimizde Hayat
3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini
karşılaştırır.
3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesine ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
3.2.3. Ev adresinin krokisini çizer.
3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.
3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini dikkate alır.

3. Sağlıklı Hayat
3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.
3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
3.3.4. Vücudun gereksinimi olan besinleri yeterli miktarlarda, uygun zamanlarda ve dengeli bir şekilde
tüketir.
3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen
kurallarına uyar.

4. Güvenli Hayat
3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.
3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğini örneklerle açıklar.
3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalara örnekler verir.
3.4.4. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi ya da acil durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım
isteyebileceğini bilir.
3.4.6. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanılmamasının sonuçlarını fark eder.

5. Ülkemizde Hayat
3.5.1. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
3.5.2. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.
3.5.3. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.
3.5.4. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.
3.5.5. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında bağlantı kurar.
3.5.6. Milletin ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.
3.5.7. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.
3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır.
3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

6. Doğada Hayat
3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.
3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.
3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur.
3.6.4. İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.
3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.

Testler

Açıklama

İlkokul, Ortaokul ve Lise Testleri Çözebileceğiniz Türkiye’nin en güncel test çözme sitemiz; öğrencilerin sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri ve daha başarılı olabilmeleri amacıyla kurulmuştur.

Sitemizde düzenli olarak yayınlanan tüm sınıflara, derslere ve konulara ait en kaliteli ve güncel sınavları bulup kendinizi deneyerek bilgi durumunuzu ölçebilirsiniz. Testlerimiz cevapları ile birlikte sizlere takdim edilmektedir.

Uzman kadromuz tarafından sizler için özenle seçilen sorulardan oluşan testlerimizi çözerek başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Sitemizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

mersin escort mersin escort