Din Kültürü

11. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Müfredatı

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
1.ÜNİTE: İNSAN VE KADERİ
Kader ve Kaza Kavramları
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
Ecel ve Ömür
Hayır ve Şer
Afet
Sağlık ve Hastalık
Rızık
Başarı ve Başarısızlık
Tevekkül

ÖĞRENME ALANI: İBADET
2.ÜNİTE: İSLAM’DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDALARI
İbadetler ile İlgili Temel İlkeler
İsteklilik ve Samimiyet
Gösterişten Uzak Olmak
Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik
İslam’da İbadetlerin Faydaları
İbadetlerin Bireysel Faydaları
İbadetlerin Toplumsal Faydaları

ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)
3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İN ÖRNEKLİLİĞİ
Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri
Hz Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir
Hz Muhammed’in Güvenilirliği
Hz Muhammed’in Merhametli Oluşu
Hz Muhammed’in Adaletli Oluşu
Hz Muhammed’in Kolaylaştırıcılığı
Hz Muhammed’in Hoşgörüsü
Hz Muhammed’in Sabrı ve Kararlılığı
Kültürümüzde Hz Muhammed Sevgisi
Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi

ÖĞRENME ALANI: VAHİY VE AKIL
4.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Siyasi-İtikadî Yorumlar
Haricilik
Şia
Mu’tezile
Maturîdilik
Eşârîlik
İslam Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
Hanefilik
Malikilik
Şafiilik
Hanbelilik
Caferilik
İslam Düşüncesinde Yorumları Birleştiren Unsurlar

ÖĞRENME ALANI: AHLAK VE DEĞERLER
5.ÜNİTE: AİLE VE DİN
Aile Toplumun Temelidir
Dinler Evliliğe Önem Verir
Kur’an’dan ve Hz Peygamberden Aile ile İlgili Öğütler
Ailenin Kurulması ve Korunması ile İlgili Öğütler
Aile İçi İletişim ile İlgili Öğütler
Aile İçi Görev ve Sorumlulukla İlgili Öğütler
Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler

ÖĞRENME ALANI: DİN VE LAİKLİK
6.ÜNİTE: ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluşu
Din Görevlileri
Dinî Yayınlar
Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları
Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
Hutbelerin Türkçe Okunması

ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
7.ÜNİTE: İSLAM VE ESTETİK
Evrendeki Ölçü ve Ahenk
İnsan ve Estetik
Kur’an ve Güzellik
Hz Muhammed ve Güzellik
Yaşamda Güzellik
Sözde Güzellik
Davranışta Güzellik
İş ve Üründe Güzellik
İslam Medeniyetinde Estetik
Mimari
Edebiyat
Musiki
Hat, Tezhip, Ebru ve Minyatür

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Android Uygulama

Testler

Bizi Takip Edin!

Açıklama

İlkokul, Ortaokul ve Lise Testleri Çözebileceğiniz Türkiye’nin en güncel test çözme sitemiz; öğrencilerin sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri ve daha başarılı olabilmeleri amacıyla kurulmuştur.

Sitemizde düzenli olarak yayınlanan tüm sınıflara, derslere ve konulara ait en kaliteli ve güncel sınavları bulup kendinizi deneyerek bilgi durumunuzu ölçebilirsiniz. Testlerimiz cevapları ile birlikte sizlere takdim edilmektedir.

Uzman kadromuz tarafından sizler için özenle seçilen sorulardan oluşan testlerimizi çözerek başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Sitemizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.