istanbul escort bayan

Matematik

1. Sınıf Matematik Müfredat

 1. Ünite 
 1-1 Uzlamsal İlişkiler
 1-2 Doğal Sayılar
 1-2-1 Rakamlar
 1-2-2 20’ye Kadar Olan İki Basamaklı Doğal Sayılar
 1-2-3 Birer Ritmik Sayma
 1-2-4 Onar Ritmik Sayma
 2. Ünite 
 2-1 Doğal Sayılar
 2-1-1 İkişer Ritmik Sayma
 2-1-2 Beşer Ritmik Sayma
 2-1-3 Geriye Doğru Birer Ritmik Sayma
 2-1-4 Nesne Sayılarını 10 ile Karşılaştırma
 2-1-5 Onluk ve Birliklerine Ayırma
 2-1-6 Nesne Sayılarını Karşılaştırma
 2-1-7 Sıra Bildiren Sayılar
 2-2 Zaman Ölçme
 2-2-1 Tam ve Yarım Saatler
 3. Ünite
 3-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 3-1-1 Toplama İşlemini Tanıyalım
 3-1-2 Toplama İşlemi
 3-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 3-2-1 Belirtilen Sayı Kadarını Ayırma
 3-2-2 Çıkarma İşlemini Tanıyalım
 3-2-3 Çıkarma İşlemi
 3-3 Paralarımız
 3-3-1 Paralarımızı Tanıyalım
 4. Ünite 
 4-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 4-1-1 Toplama İşleminde Sıfırın Etkisi
 4-1-2 Verilmeyen Toplananı Bulma
 4-1-3 Toplananların Yer Değiştirmesi
 4-1-3 Zihinden Toplama İşlemi
 4-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 4-2-1 Toplama ve Çıkarma Arasındaki İlişki
 4-2-2 Zihinden Çıkarma İşlemi
 4-3 Zaman Ölçme
 5. Ünite 
 5-1 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 5-2 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 5-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller
 5-3-1 Geometrik Şekilleri kenar Sayılarına Göre Sınıflandırma
 5-3-2 Günlük Hayatta Kullanılan Basit cisimleri Özelliklerine Göre
Sınıflandırma
 5-3-3 Geometrik Cisimler İle Şekilleri İlişkilendirme
 5-4 Geometrik Örüntüler
 5-4-1 Örüntüyü Tanıyalım
 5-5 Ölçme
 5-5-1 Nesneleri Uzunlukları Yönünden Karşılaştırma
 5-5-2 Standart Olmayan Ölçme Araçları İle Ölçme Yapma ve Tahmin Etme
 6. Ünite 
 6-1 Veri
 6-1-1 Tabloları Okuma
 6-1-2 Nesne Grafiği Oluşturma
 6-2 Kesirler
 6-2-1 Bütün, Yarım, Çeyrek
 6-3 Ölçme
 6-3-1 Nesneleri Ağırlık Yönünden Karşılaştırma
 6-3-2 Nesnelerin Ağırlıklarını Standart Olmayan Birimlerle Ölçme
 6-3-3 Standart Olmayan Birimler ile Sıvıları Ölçme
 6-3-4 Sıvı Miktarlarını Karşılaştırma
 6-4 Sayı Örüntüleri
 6-4-1 Sayı Örüntüsünü Tanıyalım
[Toplam:3    Ortalama:3.3/5]

Android Uygulama

Testler

Bizi Takip Edin!